Online psychológ Vám ponúka konzultácie prostredníctvom internetu cez videohovor, telefonický hovor, chat alebo mail. Každá z týchto foriem má svoje výhody aj obmedzenia, záleží len na tom, čo preferujete.Videohovor umožní lepší vzájomný kontakt a obom stranám sprostredkuje neverbálne signály (napr. mimiku), ktoré mnoho krát podstatne obohacujú informácie vyjadrené slovami. Táto forma je najbližšia osobnému kontaktu v poradni.


Telefonický hovor je viac anonymný tým, že nie je vidieť Vašu tvár. Zároveň sa dajú za ticho alebo slová skryť mnohé veci z Vášho prežívania (napr. slzy alebo rozpaky). Telefonický hovor sa tak dá vnímať oproti videohovoru ako viac bezpečná forma psychologického poradenstva.


Chat zakrýva ešte viac než predchádzajúce dve formy, čím je absolútne anonymný. Strata paralingvistiky (intenzita hlasu, tempo reči, chvenie, odmlky, intonácia a pod.) však môže niekedy spôsobiť nedorozumenia. Naproti tomu chatovanie poskytuje dotatočný čas premyslieť si slová a sústreďuje pozornosť na obsah tým, že v písanej forme sme z časového hľadiska stručnejší ako pri bežnom rozhovore.


Mail dáva priestor, aby ste presne naformulovali podstatu toho, čo by ste potrebovali, tak, aby sa na nič nezabudlo. Zároveň nemusíte nič inštalovať a objednávať sa na konkrétny dátum a hodinu. Odpoveď si môžete v súkromí prečítať, hocikedy budete mať čas.

Osobné poradenstvo - v prípade záujmu o stretnutie "naživo" sa viac informácii dozviete na samostatných stránkach psychologicka-poradna.sk Poradňa sa nachádza v Žiline.

Skype
ICQ
Gmail
azet

Psychologickú poradňu môžete využiť v ťažkých situáciách:


- vyrovnávanie sa so životnou stratou, silné pocity hnevu, depresívne ladené nálady, strach, úzkosť a obavy, pochybnosti, chaos, neistota, zložité životné rozhodnutia, osamelosť, stres, vyčerpanosť, podráždenosť, nervozita


- narušené partnerské vzťahy, rozvod, manželská kríza, časté hádky, nevera, žiarlivosť, citové ochladnutie, alkohol, problémy v komunikácii, problémy so svokrovcami


- problémy s výchovou detí, záškoláctvo, poruchy správania, učenie, narušené vzťahy medzi rodičmi a deťmi, krádeže...

Za účelom osobného rastu sa dá pracovať na témach:


- sebapoznanie, vnútorný vhľad, pochopenie vlastných podvedomých motívov, porozumenie vlastnému životnému scénaru, integrácia tienistých stránok, rozvoj latentných schopností

- ako pôsobím na druhých, aké vzťahy vytváram a prečo, komunikačné a interpersonálne stratégie, naše masky, ako byť sám sebou, sebavedomie

- rozvoj tvorivosti, fantázia, sny

- objavenie vlastných zdrojov, kvalita života - ako dosiahnúť, aby bol život pre mňa uspokojivý

- životný zmysel, filozofia, spiritualita