Cenník služieb - poradenstvo rozvoja osobnostiKonzultačná hodina - internetový hovor s webkamerou alebo bez
50 minút

35 Euro

Konzultačná hodina - chat
50 minút

30 Euro

Komplexná odpoveď na email
min. rozsah A4

30 Euro

Konzultačná hodina mimo obvyklého času (po 20:00)

60 Euro