Cenník služieb - poradenstvo rozvoja osobnostiKonzultačná hodina - internetový hovor s webkamerou alebo bez
50 minút

30 Euro

Konzultačná hodina - chat
50 minút

20 Euro

Komplexná odpoveď na email
min. rozsah A4

17 Euro

Konzultačná hodina mimo obvyklého času (po 20:00)

40 Euro