Psychológ a klient v osobnom kontakte


Využívanie psychologických služieb tradične bolo aj je späté s osobnou návštevou, ktorá má v psychoterapii a poradenstve svoje nesporné výhody. Psychológ aj klient navzájom vysielajú a prijímajú množstvo neverbálnych signálov, ktoré mnohokrát odkazujú na dôležité informácie skryté za slovami. Psychológ potom dáva spätnú väzbu nielen na to, čo od klienta počuje, ale aj na to, čo vidí. Pri osobnom stretnutí môže byť poradenský a psychoterapeutický proces navyše obohatený o niektoré neverbálne - zážitkové prístupy ako napr. ... arteterapia, práca s telom, konštalácie a pod. Čo je ale oveľa dôležitejšie, je fakt, že osobným stretnutím sa medzi psychológom a klientom rýchlejšie a hlbšie vytvára unikátny vzťah - stretnutie človeka s človekom. Niektorí psychoterapeuti (napr. Yalom) sa domnievajú, že práve tento vzťah je jediným naozaj dlhodobo účinným faktorom terapie. Ak je však osobný kontakt taký dôležitý, prečo vlastne ponúkať poradenstvo cez internet?Vítam Vás na stránkach komplexného poradenstva v oblasti psychológie cez Skype, Viber, WhatsApp,FB messenger, videohovor, chat alebo mail

Online poradenstvo


Prax ukazuje, že aj tzv. dištančná forma poradenstva dokáže pomôcť! Dôkazom toho je neklesajúci záujem o rôzne linky dôvery, odpovede psychológov na problémy čitateľov v rôznych časopisoch a hlavne rozmáhajúce sa online poradenstvo v zahraničí.
Sám pracujem s klientmi osobne tvárou v tvár od roku 2006 až doteraz najskôr v klasickej psychologickej poradni zameranej na vzťahové a rodinné problémy, potom v nemocnici ako klinický psychológ a psychoterapeut a nakoniec vo vlastnej súkromnej praxi. Súčastne s tým od roku 2009 poskytujem poradenstvo cez internet prostredníctvom "online psychológa". Na základe doterajších skúseností dokážem výhody aj obmedzenia oboch foriem (tradičného aj online poradenstva) posúdiť.

Tu sú niektoré z výhod, ktoré môže online kontakt ponúknuť:


  • Internet zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Nie sú potrebné mená ani ostatné osobné údaje, nikto neuvidí a nespozná Vašu tvár.


  • Možnosť konzultovať problémy alebo osobné témy z pohodlia Vášho domu.


  • Oproti osobnej návšteve - "online psycholog" šetrí Váš čas potrebný na dopravu.


  • Pri online poradenstve majú niektorí ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu.


  • Nezväzuje Vás miesto. Konzultovať môžete, aj keď ste dlhodobo v zahraničí alebo na služobnej ceste.


  • Písaný text (v prípade chatu a mailu) Vás sústredí na obsah a viac sa hľadajú praktické riešenia. Rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší.
psycholog

Upozorňujem, že nie som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby v prípade ohrozenia zdravia nenahrádzajú osobnú návštevu zdravotníckeho zariadenia.