Psychológ a klient v osobnom kontakte


Využívanie psychologických služieb tradične bolo aj je späté s osobnou návštevou, ktorá má v psychoterapii a poradenstve svoje nesporné výhody. Psychológ aj klient navzájom vysielajú a prijímajú množstvo neverbálnych signálov, ktoré mnohokrát odkazujú na dôležité informácie skryté za slovami. Psychológ potom dáva spätnú väzbu nielen na to, čo od klienta počuje, ale aj na to, čo vidí. Pri osobnom stretnutí môže byť poradenský a psychoterapeutický proces navyše obohatený o niektoré neverbálne - zážitkové prístupy ako napr. ... arteterapia, práca s telom, konštalácie a pod. Čo je ale oveľa dôležitejšie, je fakt, že osobným stretnutím sa medzi psychológom a klientom rýchlejšie a hlbšie vytvára unikátny vzťah - stretnutie človeka s človekom. Niektorí psychoterapeuti (napr. Yalom) sa domnievajú, že práve tento vzťah je jediným naozaj dlhodobo účinným faktorom terapie. Ak je však osobný kontakt taký dôležitý, prečo vlastne ponúkať poradenstvo cez internet?Vítam Vás na stránkach komplexného poradenstva v oblasti psychológie cez Skype, ICQ, chat alebo mail

Online poradenstvo


Prax ukazuje, že aj tzv. dištančná forma poradenstva dokáže pomôcť! Dôkazom toho je neklesajúci záujem o rôzne linky dôvery, odpovede psychológov na problémy čitateľov v rôznych časopisoch a hlavne rozmáhajúce sa online poradenstvo v zahraničí.
Sám pracujem s klientmi tvárou v tvár od roku 2006 až doteraz v klasickej psychologickej poradni, popri tom od roku 2009 poskytujem poradenstvo cez internet prostredníctvom "online psychológa" a 3-roky som pracoval ako dištančný konzultant cez telefón a chat pod Linkou detskej istoty Unicef. Na základe doterajších skúseností dokážem výhody aj obmedzenia oboch foriem (tradičného aj online poradenstva) posúdiť.

Tu sú niektoré z výhod, ktoré môže online kontakt ponúknuť:


  • Internet zaručí maximálnu anonymitu a diskrétnosť. Nie sú potrebné mená ani ostatné osobné údaje, nikto neuvidí a nespozná Vašu tvár.


  • Možnosť konzultovať problémy alebo osobné témy z pohodlia Vášho domu.


  • Oproti osobnej návšteve - "online psycholog" šetrí Váš čas potrebný na dopravu a znižuje ceny konzultačných hodín o prenájom miestnosti.


  • Pri online poradenstve majú ľudia menší ostych a sú úprimnejší, čo značne zvyšuje efektivitu celého procesu.


  • Nezväzuje Vás miesto. Konzultovať môžete, aj keď ste dlhodobo v zahraničí alebo na služobnej ceste.


  • Písaný text (v prípade chatu a mailu) Vás sústredí na obsah a viac sa hladajú praktické riešenia. Rovnako v prípade videohovoru alebo telefonického kontaktu máme tendenciu byť stručnejší a vecnejší.
psycholog

Aktuality webu


Dni 8.-16.8. 2015 neprítomnosť. Objednávanie v týchto dňoch nebude možné a takisto prosím ospravedlňte zdržanie mailov.

Služba odpovede mailom bude z dôvodu sviatkov prerušená od 22.12. - 2.1.2013

Dni 10.-14.10. 2011 neprítomnosť. Objednávanie v týchto dňoch nebude možné a takisto prosím ospravedlňte zdržanie mailov.

18.5.2010 Spustenie nových stránok pre osobné poradenstvo: psychologicka-poradna.sk

5.1.2010 Ďakujem klientom za prejavenú dôveru a želám všetko dobré do nového roku.

5.7.2009 Vytvorené FÓRUM!!!

21.6.2009 Pridaná možnosť platby cez PayPal - zrýchlený prevod umožňuje zrýchlené objednávanie.

Dňa 25.5.2009 spustená nová verzia webu Online psychológ

Upozorňujem, že nie som poskytovateľ zdravotnej starostlivosti podľa zákona č. 578/2004 Z.z. a ponúkané služby v prípade ohrozenia zdravia nenahrádzajú osobnú návštevu zdravotníckeho zariadenia.